Marka Hyster Europe zapowiedziała nowy pakiet „Cool truck” dla serii wózków podnośnikowych H2.0-3.5FT w Niemczech. Pakiet ten umożliwia wydłużenie czasu pracy, zwiększając niezawodność wózka w ekstremalnych warunkach roboczych, takich jak obsługa i recykling bel papieru.  

– Podczas obsługi standardowych wózków widłowych w przemyśle papierniczym dochodzi często do zatkania chłodnicy, co skutkuje niepotrzebnymi przestojami – mówi David Reeve, menedżer ds. branży w Counterbalance Solutions. – Jest to nie tylko frustrujące: w takiej sytuacji ponosi się również koszty w postaci utraconej produkcji, co może prowadzić do kolejnych problemów.

Wprowadzenie na rynek nowego pakietu „Cool truck” dla wózków podnośnikowych o udźwigu 2-3,5 ton to kolejny krok po pomyślnym wprowadzeniu na rynek w 2015 roku „Cool truck” dla H4.0-5.5FT.  Wyposażony jest on w innowacyjny wentylator z systemem automatycznego odwracania kierunku obrotów, który w porównaniu do serii H2.0-3.5FT znacząco zmniejsza częstotliwość konieczności czyszczenia chłodnicy. Minimalizacja zapychania chłodnicy przez wzbijane podczas pracy w powietrze cząstki może znacząco zwiększyć wydajność produkcyjną oraz zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

– Pakiet ten został zaprojektowany w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń dostających się do komory silnika i utykających w przekładni napędowej lub chłodnicy – wyjaśnia Reeve, dodając, że mieszki ochronne siłowników przechyłu i układu kierowniczego również minimalizują ryzyko uszkodzenia siłowników przez cząstki. Mocne gumowe osłony na osi napędowej także zmniejszają do minimum przedostawanie się resztek papieru pod płytę podłogową.

Otwory wentylacyjne na panelach bocznych ułatwiają ograniczenie efektu zasysania cząstek znajdujących się na ziemi, a mocna wieloelementowa zespolona osłona pod komorą silnika zmniejsza ilość lotnych cząstek przedostających się pod wózek.

Konstrukcja „Cool truck” została oparta na budowie wózków obecnej serii Hyster H2.0-3.5FT o udźwigu 2-3,5 ton i dostosowana do potrzeb centrów recyklingowych oraz papierni, w których mogą występować duże obszary wypełnione belami z makulaturą gotową do przerobienia na pulpę papierniczą. Dostępnych jest również kilka opcji pozwalających przystosować wózki do specjalnych zastosowań.

– Aby poddać nasz system próbie, przeprowadziliśmy zakrojone na szeroką skalę testy w terenie w kilku charakteryzujących się najcięższymi warunkami roboczymi przedsiębiorstwach produkcji papieru na świecie” – potwierdza Reeve. – Odkryliśmy na przykład, że konwencjonalne wózki o wiele częściej wymagają czyszczenia silnika w celu niedopuszczenia do jego przegrzania.

– Podejmowanie ładunków z ciasno upakowanych bel na pojeździe może również stanowić masywne obciążenie dla osprzętu, rolek masztu i karetki – mówi Reeve, dodając, że w takich przypadkach istnieje poważne ryzyko uszkodzenia przekładni i osprzętu czołowego. Może także dojść do przeciążenia silnika wózka i jego układu chłodzenia.

Hyster Duramatch™, wyposażona w funkcję kontrolowanej zmiany kierunku jazdy, redukuje wstrząsy przekładni oraz pomaga przedłużyć żywotność opon, co jeszcze bardziej podnosi niezawodność tych  pojazdów.

– „Cool truck” został zaprojektowany tak, aby mógł wykonywać ciągłą, ciężką pracę w ciężkich zastosowaniach związanych z produkcją i recyklingiem papieru, a końcowi użytkownicy mogli korzystać z jego zwiększonej niezawodności – dodaje Reeve.