Hyster Europe opracował nowe rozwiązania, które pomagają terminalom w przeładunku kontenerów z wagonów stojących na drugim torze.

„Operatorzy terminali dążą do ograniczenia uszkodzeń i poprawienia wydajności podczas przeładunku kontenerów z wagonów stojących na drugim torze” - mówi Mark Nailer, dyrektor branżowy w Hyster Europe. „W ścisłej współpracy z klientami terminalowymi opracowaliśmy wózek kontenerowy typu ReachStacker z unoszoną kabiną i zdalnym sterowaniem do obsługi chwytni kontenerowej spoza kabiny wózka.”

Przeładunek kontenerów z drugiego toru za pomocą wózka z unoszoną kabiną.

Jedna z dostępnych opcji to unoszona kabina operatora Hyster ® RS46 ReachStacker, która zapewnia operatorowi lepszą widoczność kontenera na drugim torze, nawet jeśli na pierwszym torze znajdują się inne kontenery lub wysokie wagony. Wcześniej, podczas operacji przeładunkowych z drugiej szyny, korzystano z kamer lub obserwatorów zewnętrznych - operacja przeładunkowa trwała dłużej, co przekładało się na wyższy koszt przeładunku.

„Kabina jest unoszona i opuszczana na uchylnym ramieniu w sposób płynny, co ułatwia operatorowi obserwację kontenera i skutkuje natychmiastową poprawą wydajności” - mówi. „Podczas unoszenia wszystkie drzwi kabiny muszą być zablokowane. Kabinę można również unieść podczas jazdy, lecz prędkość wózka zostanie wtedy zredukowana do 10 km/h.”

Aby poradzić sobie z dużym obciążeniem i mocno wysuniętym w przód środkiem ciężkości ładunku, w przedniej części wózka zainstalowano wysuwaną podporę stabilizującą. Dostępna jest również opcja pochylania kabiny o 10 stopni, co pomaga poprawić widoczność podczas obsługi wysokich stosów i sprawia, że operacje te są wykonywane w bardziej komfortowych warunkach.

„Całkowita wysokość wózka kontenerowego ReachStacker przy opuszczonej kabinie jest taka sama jak w modelu standardowym, w przeciwieństwie do modeli konkurencji, które do uniesienia kabiny używają masztu”. „Dzięki temu widok w tył z kabiny pozostaje przez cały czas niezakłócony.  Taka konstrukcja wózka ułatwia transport drogowy i przyśpiesza jego uruchomienie.”

Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak pojedyncze punkty smarowania, koszty konserwacji oscylują na bardzo niskim poziomie. W przypadku, gdy operator zasłabnie lub wózek się zepsuje, kabina może zostać zawsze opuszczona za pomocą dźwigni umieszczonych zarówno na zewnątrz wózka, jak i w kabinie.

Przeładunek kontenerów z drugiego toru za pomocą wózka z unoszoną kabiną.

„Obserwatorzy zewnętrzni są często wykorzystywani do koordynacji przeładunku kontenerów z drugiej szyny, teraz jednak nie będą już potrzebni” mówi Mark. „Opracowaliśmy również system zdalnego sterowania chwytnią kontenerową, umożliwiający operatorowi ustawienie kontenera spoza kabiny”. Dzięki temu operator jest w stanie wstępnie ustawić kontener tuż nad wagonem. Po wybraniu trybu zdalnej obsługi, wózek zostaje unieruchomiony, zaś operator może opuścić kabinę.

„Operator ustawia się w bezpiecznej pozycji z dobrą widocznością wagonu na drugiej szynie i ma możliwość poruszania chwytnią kontenerową wózka za pomocą pilota”, mówi. „Wszystkie istotne dane operacyjne można zobaczyć na pilocie zdalnego sterowania, aby szybko i łatwo ustawić kontener. Oznacza to, że operator nie potrzebuje już dodatkowego obserwatora do bezpiecznego ustawienia kontenera na wagonie.”.

Jeśli chodzi o standardowy przeładunek z pierwszego toru, Hyster Europe ma w ofercie wiele odmian wózka kontenerowego ReachStacker, w tym intermodalne wózki z uchwytami do nadwozi wymiennych. Hyster Europe oferuje również wiele rozwiązań dla przeładunku kolejowego innych ładunków, na przykład odpadów, metalowych szpuli, metalowych płyt, rur stalowych, rol papieru, drewna i innych materiałów przewożonych luzem.