Popyt na usługi transportu bliskiego materiałów rośnie, podobnie jak zróżnicowanie przeładowywanych materiałów; razem z nimi wzrasta też ryzyko uszkodzeń wózków, ładunków oraz infrastruktury. Szkody wiążą się z dodatkowymi kosztami, koniecznością wykonywania dodatkowych napraw i wydłużeniem przestojów. W wymagających zastosowaniach rozwiązania oferowane przez Hyster Europe pomagają przezwyciężać te wyzwania i minimalizować ryzyko błędów popełnianych przez człowieka.

– Wiele firm stoi obecnie przed koniecznością obsługi coraz większych ilości ładunków w krótszym czasie. Coraz częściej zdarza się, że ładunki mają większą masę niż dotychczas i muszą być transportowane na większe wysokości – mówi Daniel McNeil, dyrektor ds. praktycznych zastosowań w Hyster Europe. – Sprostanie temu wyzwaniu wymaga odpowiedniego przeszkolenia operatorów w zakresie dokładnej i precyzyjnej obsługi, a także dostosowania specyfikacji wózków widłowych do wykonywanych prac i wyposażenia wózków w standardowe funkcje wspomagające uwagę kierowcy. Pomóc mogą także dodatkowe funkcje.

Oto sześć sposobów, za pomocą których marka Hyster zwiększa uwagę operatora.

  1. Funkcje wspomagające uwagę operatora w standardzie

Wszystkie wózki powinny być wyposażone w cechy, które wspierają operatora w bezpiecznej obsłudze maszyny. Marka Hyster oferuje te funkcje jako wyposażenie standardowe każdego wózka. Dla przykładu, seria Fortens® wózków widłowych Hyster® szczyci się innowacyjną konstrukcją przedziału operatora, zapewniającą dobrą widoczność, podnoszącą świadomość kierowcy na temat otaczającego go środowiska.  Innymi cechami, które zwiększają świadomość operatora oraz precyzję sterowania są niski poziom drgań ogólnych, zredukowany poziom hałasu przy uchu operatora, a także wygodnie rozłożone, intuicyjne elementy sterowania, dzięki którym kierowca doświadcza większego komfortu jazdy i łatwości obsługi.

  1. System ostrzegający o bliskości obiektów

Podczas obsługi wózka na obszarze z dużą liczbą pieszych system Hyster® wykrywający przeszkody wspiera kierowcę w dostrzeganiu pobliskich zagrożeń i pozwala w efekcie uniknąć kosztownych uszkodzeń.

System wykrywa przeszkody za pomocą ultradźwięków w 3 zaprogramowanych strefach i ostrzega o nich kierowcę za pomocą sygnału dźwiękowego oraz wizualnego wskaźnika, powiązanego z czujnikiem zbliżeniowym.  Gdy wózek rusza z położenia stacjonarnego działają dwa boczne czujniki, które w razie wykrycia przez system przeszkody uniemożliwiają dalsze poruszanie się wózka, chyba że operator użyje przycisku obejścia.

Gdy wózek porusza się wstecz, działają dwa tylne czujniki, które redukują automatycznie prędkość maszyny, jeśli system wykryje przeszkodę.

  1. Zabezpieczenie dachowe

Pomocny jest także system zabezpieczenia dachowego, przydatny podczas częstego wjeżdżania wózków do budynku i wyjeżdżania na zewnątrz, np. w czasie obsługi wózka w magazynach lub krytych obszarach produkcji.  Używając radaru system wykrywa moment, w którym wózek wjeżdża pod zadaszenie. W wózku można ustawić wartość prędkości, do której wózek zmniejszy prędkość jazdy po wykryciu zadaszenia, chroniąc w ten sposób infrastrukturę, np. posadzkę w budynkach.

  1. System wykrywania przeciążenia

W niektórych zastosowaniach wyzwanie może stanowić obsługa ładunków o zmiennym lub nieznanym ciężarze. System wykrywania przeciążenia pomaga operatorom dostosować obsługę do ładunku. Dzięki niemu redukowane jest zużycie wózka oraz ilość konserwacji, a ładunek zachowuje stabilność podczas transportu.

Specjalny system wykrywania przeciążenia, który informuje za pomocą wskaźnika o masie i stabilności ładunku, można wbudować fabrycznie w widłowe oraz paletowe i magazynowe wózki Hyster®. System ten prowadzi ciągły pomiar masy i stabilności i co ważne ostrzega operatora w momencie, gdy wózek zbliża się do warunków przeciążenia lub je osiągnął. Operator otrzymuje informację w postaci ostrzeżenia na wyświetlaczu LCD oraz informację świetlną w kolorze zielonym, żółtym lub czerwonym, a także dźwiękową w postaci alarmu.

Z myślą o dalszym wsparciu wydajnej obsługi, zespół Hyster® ds. rozwiązań oferuje możliwość wyposażenia wózka w technologię łączącą system ważenia z ograniczeniem prędkości.  Technologia ta wykorzystuje funkcję ograniczenia prędkości systemu zabezpieczenia dachowego lub system ograniczenia prędkości RFID umieszczony w posadzce magazynu, aby automatycznie redukować prędkość wózka w przypadku osiągnięcia przez ładunek określonego ciężaru.  W efekcie rozwiązanie to minimalizuje uszkodzenia wózka, ładunków i infrastruktury magazynowej.

  1. Światła ostrzegające pieszych

– Wykorzystywane przez nas dodatkowe rozwiązania z zakresu zwiększania świadomości nie pomagają tylko operatorom – wyjaśnia McNeil. – Nasze opcje pomagają również zwiększyć uwagę pracowników, przebywających na tym samym obszarze, co wózki.  Rozwiązania te mogą być proste, jak np. dobrze widoczny pas bezpieczeństwa operatora, lub bardziej zaawansowane, jak światła ostrzegające pieszych.

Reflektory przednie i tylne aktywują się automatycznie podczas przemieszczania się wózka. Wyświetlają niebieską wiązkę światła na podłodze, czym ostrzegają pieszych o nadjeżdżającym wózku oraz kierunku jego przemieszczania. Wózek można także wyposażyć w czerwone światła strefowe, które wyznaczają pieszym wymaganą odległość, jaką powinni zachować z dala od wózka.

Światła zwiększają widoczność w sytuacjach, gdy piesi i wózki widłowe pracują na tej samej przestrzeni, np. w przypadku pracy w pobliżu regałów, do których wózki często wjeżdżają i z nich wyjeżdżają, pracy w magazynach ze skrzyżowaniami o ograniczonej widoczności lub środowiskach o wysokim poziomie hałasu.

– Dążąc do zwiększenia efektywności, powinniśmy zawsze zacząć od dopasowania odpowiedniego wózka do prawidłowo wyszkolonego operatora i danego zastosowania – twierdzi McNeil. – Ponadto zastosować możemy także dodatkowe systemy informujące o obecności wózka i otaczającym środowisku, dopasowując je do potrzeb zastosowania, jak i operatora. W niektórych zastosowaniach systemy te mogą przyczynić się do redukcji szkód, napraw i kosztów.