Podwójne zwycięstwo dla SCHEUERLE, KAMAG, NICOLAS i TIIGER

– Cyfrowi mistrzowie są niezwykle konkurencyjni i elastyczni.
– Grupa TII wyróżniona po raz drugi z rzędu po 2020 roku
– Naukowcy przeanalizowali łącznie 13 000 firm

Faktem jest, że cyfryzacja postępuje bardzo szybko, a pandemia korony jeszcze bardziej przyspieszyła ten proces. Aby zachować konkurencyjność i zdolność do działania, przedsiębiorstwa nie mogą unikać posiadania zrównoważonej strategii cyfrowej. W związku z tym renomowany magazyn biznesowy Focus Money, w ramach tak zwanego Deutschland Test (Test Niemiec) wyłonił Digital Champions 2021. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Instytutem Zarządzania i Badań Ekonomicznych (IMWF) oraz przy wsparciu naukowym Światowego Instytutu Ekonomicznego w Hamburgu (HWWI).
TII Group w czołówce 10 najlepszych firm logistycznych
Według tego opracowania Grupa Transporter Industry International (Grupa TII) rodziny Rettenmaier z Heilbronn – ze swoimi spółkami zależnymi SCHEUERLE, KAMAG, NICOLAS i TIIGER produkującymi pojazdy specjalne – zajęła w kategorii „przedsiębiorstwo logistyczne” czołową pozycję w pierwszej dziesiątce analizowanych przedsiębiorstw i wyprzedziła wiele znanych grup logistycznych. W ten sposób spółki zależne Grupy TII podkreśliły swoją siłę innowacyjną i konkurencyjność, a także odporność na wyzwania, takie jak pandemia.

13.000 firm, 438 milionów źródeł, 11,2 milionów opinii
W celu określenia cyfrowych mistrzów roku 2021, nadzorujący badanie stwierdzili, że przeprowadzili kompleksową analizę oświadczeń z około 13 000 firm w kategoriach cyfryzacji, technologii i innowacji. Proces selekcji opiera się na dwuetapowym modelu testowym. Z jednej strony firmy musiały odpowiedzieć na obszerny kwestionariusz. Z drugiej strony badacze wykorzystali tzw. social listening w internecie, aby zebrać informacje o firmach na temat cyfryzacji, technologii i innowacji.
Jak podaje Focus Money, bazę danych dla social listening stanowiło łącznie 438 milionów źródeł online w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. W ten sposób uzyskano 11,2 miliona istotnych wzmianek dla 13.000 firm. Zostały one następnie ocenione m.in. na podstawie tego, jak często dana marka była wymieniana w kontekście tematycznym, przy czym uwzględniono również wszystkie pozytywne, negatywne i neutralne oceny. Następnie naukowcy podsumowali informacje o wynikach firmy w dwóch podobszarach badania i określili całkowitą liczbę punktów. Szczegółowy raport w Focus Money został opublikowany w numerze 9 magazynu, 17 lutego 2021r.