Ekspert Hyster ds. transportu bliskiego materiałów, Tracy Brooks, informuje jakich trendów możemy się spodziewać w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej, w nadchodzącym 2018 roku.

  • Automatyczne sterowanie maszyny

Systemy transportowe bez operatora są obecnie stosowane przede wszystkim w realizacji bardzo powtarzalnych zadań, takich jak transportowanie małych elementów.  Spodziewamy się jednak, że w przyszłości zautomatyzowane systemy wózków widłowych do bardzo wąskich korytarzy (VNA), wózków widłowych wysokiego składowania i wózków do kompletacji zamówień niskiego poziomu (LLOP) będą coraz częściej wykorzystywane do kompletacji i odkładania paletyzowanych towarów.

Mogą to być rozwiązania częściowej lub całkowitej automatyzacji wózka, wykorzystujące np. pętle indukcyjne, system kamer, laserów i urządzeń GPS lub rozwiązania stanowiące połączenie systemów. Już teraz wózki Hyster® wysokiego składowania i wózki VNA są z powodzeniem stosowane w zautomatyzowanych rozwiązaniach pewnej marki motoryzacyjnej, która w niedawnym czasie wprowadziła też u siebie 100 zautomatyzowanych wózków Hyster® typu LLOP.

  • Maszyny połączone

Innowacyjni producenci korzystają z rozwiązań opartych o koncepcję Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), ponieważ dzięki temu mogą zwiększyć skuteczność i wydajność operacji produkcyjnych oraz zminimalizować czasy dostaw realizowanych przez nowe pojazdy. Łącząc wózki widłowe w sieć przedsiębiorstwo sprawuje w rzeczywistym czasie kontrolę nad całą flotą, zapewniając płynne wykonywanie operacji.

Instalując rozwiązanie telematyczne Hyster Tracker w różnego typu sprzętach mobilnych, przedsiębiorcy zbierają dane z codziennych przeglądów serwisowych, które są następnie używane w analizie wykorzystania floty. Prosty dostęp do raportów zapewnia podgląd na najważniejsze dane liczbowe na portalu internetowym.

Hyster Tracker wysyła też z wyprzedzeniem alerty o konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych, co jest przydatne przy zarządzaniu dużą flotą, obsługiwaną przez kilkuset operatorów. Śledzenie GPS to kolejna funkcja, która wspomaga identyfikowanie obszarów operacyjnych o podwyższonym ryzyku wystąpienia zdarzeń, takich jak obszary o wzmożonym ruchu. Może być wykorzystywana jednocześnie w różnych miejscach.

  • System z ciągnionymi wózkami do zautomatyzowanych operacji

Zamiast dowożenia pełnych palet na linię produkcyjną, w większości zastosowań wykorzystywana jest teraz koncepcja „pętli mleczarza”, która zakłada dostarczanie mniejszych zestawów części dla zapewnienia produkcji dokładnie na czas (ang. Just In Time). Po odłożeniu elementów pobierane są puste pojemniki.

Podzespoły są zwykle transportowane w wózkach ciągnionych przez ciągnik holowniczy kierowany przez operatora lub sterowany automatycznie dzięki wykorzystaniu konkretnego oprogramowania. Oprogramowanie to może być wykorzystane z ciągnikami holowniczymi Hyster® LO5.0T lub LO7.0T.  W przypadku powtarzających się zadań z określonymi ładunkami i trasami, ciągnik z zespołem wózków zapamiętuje trasę do pokonania. Po ukończeniu „szkolenia” ciągnik automatycznie pokonuje wyznaczoną trasę i zatrzymuje się w przewidzianych lokalizacjach dostawy materiałów.

  • Wsparcie globalnych partnerów świadczone przez lokalne organizacje

W związku ze stosowaną koncepcją produkcji „dokładnie na czas” firmom zależy na krótkich czasach reagowania, tak więc coraz bardziej wzrasta znaczenie wsparcia lokalnego. Ten trend jest szczególnie mocno widoczny w Europie Wschodniej, gdzie w jednych z najbardziej nowoczesnych i wydajnych fabryk europejskich wytwarzanych jest wiele samochodów topowych marek.

Z tego właśnie powodu dla firmy Hyster i jej dealerów tak ważne jest, aby w krajach, takie jak Czechy, Rumunia i Słowacja oferować wsparcie na najwyższym światowym poziomie. Wsparcie to polega nie tylko na pracy wyszkolonych zespołów serwisowych i szybkiej dostawie części, ale także wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, dzięki którym firmy z branży motoryzacyjnej mogą wdrażać nowe pomysły i ciągle udoskonalać flotę do transportu bliskiego materiałów.

  • Wybór rodzaju napędu zależnie od zastosowania

Elektryczne wózki widłowe są dzisiaj wykorzystywane w sytuacjach, w których kilka lat temu byłoby to niemożliwe. Co więcej te nowe rozwiązania technologiczne stały się komercyjnie opłacalne, a nawet mogą potencjalnie generować znaczne oszczędności.

Tak więc który rodzaj napędu będzie używany w przyszłości?  Myślimy, że wybór zależy od zastosowania.

W przypadku niektórych zastosowań właściwym wyborem mogą być ogniwa paliwowe, w innych baterie litowo-jonowe, a w jeszcze innych silniki napędzane gazem LPG. Weźmy przykład uwarunkowań panujących w logistycznej firmie Agility ze Stuttgartu. W pewnym okresie prowadzenia działalności okazało się, że przedsiębiorstwo musi zwiększyć liczbę roboczogodzin, aby móc zapewnić odpowiednią ilość części przeznaczonych do wysyłki. Firmie zabrakło mocy, która przy wykorzystaniu posiadanej floty wózków elektrycznych zapewniłaby możliwość realizowania dwóch dodatkowych roboczogodzin dziennie.  Jako że baterie litowo-jonowe uznano za nieodpowiednie, firma wprowadziła wózki Hyster® z napędem LPG, dzięki czemu udało się jej osiągnąć redukcję łącznych kosztów posiadania.

W przypadku operacji zakładających dużą przepustowość i wielozmianowość pracy ponad 15 wózków widłowych rozważyć można opcję wykorzystania nowoczesnej technologii ogniw paliwowych. Opcja ta zyskuje na popularności ze względu na jej zalety związane z wykorzystaniem elektryczności i wygodą wypływającą z rodzaju paliwa.

Ładowanie ogniw paliwowych trwa zaledwie kilka minut. W przypadku operacji wielozmianowych, przy których wymiana baterii następuje dwukrotnie lub częściej, szybkie ładowanie przekłada się na większą wydajność operacyjną.

W odpowiednim zastosowaniu może oznaczać nie tylko bardziej wydajne wykorzystanie wózków. Pozbycie się stacji ładowania baterii kwasowo-ołowiowych, stacji wymiany i urządzeń myjących może przyczynić się do zyskania dodatkowo dużej powierzchni użytkowej.

Tak więc nie powinniśmy mówić tu o tendencji do dominacji jednego rodzaju napędu, ale potrzebie zrozumienia, że wybór napędu zależy od zastosowania.

  • Osobista sprawa

Procesy produkcyjne stają się coraz bardziej złożone. Podobnie jak potrzeba personalizacji floty do transportu bliskiego materiałów. Personalizacja to w branży rosnący trend, a firmy oczekują od dostawców sprzętu do przeładunku materiałów, który będzie pasował do ich konkretnych potrzeb.

7)     Symulacja sukcesu

Czy dany dobór wózków sprawdzi się równie dobrze w każdej lokalizacji? Przed zamówieniem wózków w odpowiedzi na to pytanie pomóc może symulacja. W symulatorze magazynowym Hyster® przedsiębiorcy mogą wypróbować różnego typu scenariusze, których wyniki będą pokazywać rzeczywiste warianty codziennych działań operacyjnych.

Obrazy 3D pokażą jak będą wyglądać operacje, a platforma pomoże wypróbować różne opcje. Każda symulacja bierze pod uwagę różne szczegóły, np. wyładowanie się akumulatora, konieczność ponownego naładowania, czasy i częstotliwość wymiany, wzorce zmian operatorów, czasy przerw, umiejętność/pozwolenie kierowania niektórymi typami wózków i wiele innych.

  • Ważenie

Producenci z branży motoryzacyjnej oraz dostawcy Tier transportują większość swoich podzespołów w kontenerach, nadwoziach wymiennych lub naczepach. W 2016 r. do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS dodany został nowy warunek, dotyczący załadunku pełnych kontenerów na statki eksportowe. Wymaga on przeprowadzania przez spedytora lub terminal weryfikacji wagi brutto każdego pełnego kontenera.

Zawartość kontenera może zostać zważona przed jego załadowaniem, np. przy użyciu mobilnej wagi, po czym do tej wagi dodana zostanie tara (ciężar pustego kontenera).  Alternatywnie zważyć można załadowany kontener, np. przy użyciu wózka Hyster ReachStacker wyposażonego w system ważenia „Static”.

  • Przeładunek stali przy użyciu wózków elektrycznych

Zwoje lub płyty stalowe używane w prasach tłoczących, wykorzystywanych w produkcji części nadwozia, są zwykle bardzo ciężkie, dlatego do ich transportu typowo stosowanymi wózkami są ciężkie wózki Hyster Big Trucks o udźwigu maksymalnym 52 tony.

Z myślą o najbliższej przyszłości firma Hyster opracowała więcej opcji dla transportu stali, a także zwiększyła wszechstronność obecnie stosowanych maszyn. Przemysł motoryzacyjny będzie mógł niebawem „zelektryzować” floty ciężkich wózków widłowych, co spowoduje zmniejszenie do zera poziomu emisji spalin, przy zachowaniu porównywalnej wydajności pracy w czasie całej zmiany roboczej.

W Wielkiej Brytanii, Holandii i we Włoszech spółka Hyster posiada zakłady produkcyjne, w których używane produkty otrzymują wsparcie najlepszych sieci serwisowych na świecie. Produkty Hyster® są znane ze swojej wytrzymałości i niezawodności, pomagając osiągnąć doskonały zwrot z inwestycji i niskie łączne koszty eksploatacji.

W dniach 23 – 26 maja 2017 r. firma Hyster przedstawiła na Międzynarodowych Targach Inżynieryjnych w słowackiej miejscowości Mitra dedykowane rozwiązania dla słowackiego rynku motoryzacyjnego.