Nie wszystkie czynniki zewnętrzne wpływające na operacje przeładunkowe w łańcuchu dostaw produktów chemicznych są oczywiste od samego początku. Mark Nailer, Dyrektor ds. zastosowań przemysłowych w Hyster Europe omawia niektóre nieco nieoczekiwane, ale bardzo ważne trendy w branży, które należy brać pod uwagę podczas doboru sprzętu do transportu bliskiego w branży chemicznej.

Firmy korzystają z pojazdów do transportu bliskiego materiałów na wielu różnych etapach łańcucha dostaw produktów chemicznych, od transportu surowców, przez dozowanie produktu na linii produkcyjnej, aż po magazynowanie i dystrybucję produktów gotowych, takich jak produkty agrochemiczne, farby i dodatki do żywności.  Chociaż w tych zastosowaniach są z powodzeniem wykorzystywane wózki Hyster®, zapewniając wysoką wydajność, dokładność operacji i niskie koszty posiadania, użytkownicy szukają także wsparcia w pokonywaniu innych kluczowych wyzwań występujących w łańcuchu dostaw branży chemicznej.

  1. Redukcja użycia plastiku

Społeczeństwo, przemysł i rząd dążą do ograniczenia zużycia i produkcji tworzyw sztucznych. Unia Europejska planuje w 2021 r.* wprowadzenie dyrektywy zakazującej produkcji niektórych artykułów jednorazowych wykonanych z plastiku, zaś rząd Wielkiej Brytanii planuje wprowadzić podatki od opakowań z tworzyw sztucznych oraz przeznaczy 40 milionów funtów na wsparcie ograniczenia produkcji i zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych**.  Ponieważ produkcja tworzyw to ponad jedna trzecia działalności przemysłu chemicznego***, dlatego wielu przedsiębiorców działających w tej branży musi rozważyć optymalizację swojej działalności.

Z pomocą naszych profesjonalnych dystrybutorów, ściśle współpracujemy z klientami, aby rekomendować najlepsze rozwiązania.  Na przykład nasz symulator magazynu Hyster ® pomaga w identyfikacji problemów operacyjnych i umożliwia testowanie potencjalnych rozwiązań lub zróżnicowanych sposobów pracy. Symulator umożliwia precyzyjne planowanie operacyjne, wspierające firmy magazynujące lub transportujące produkty chemiczne w podejmowaniu świadomej decyzji – nawet jeśli wiąże się to z rekomendacją zredukowania liczby wózków widłowych w danej lokalizacji!

  1. Dążymy do zapewnienia czystszych i bardziej ekologicznych warunków pracy

Często opinia publiczna dotycząca przedsiębiorstw działających w łańcuchu dostaw produktów chemicznych jest taka, że są one „brudne” i w dużym stopniu przyczyniają się do skażenia środowiska. Jednak wielu naszych klientów w tym sektorze jest bardzo zaangażowanych w ograniczanie negatywnego wpływu swoich operacji na środowisko naturalne, co generuje popyt na bezemisyjne wózki Hyster ® o napędzie elektrycznym, zwłaszcza te napędzane akumulatorami litowo-jonowymi.

Akumulatory litowo-jonowe nie zawierają kwasu, który mógłby się rozlać, ani nie uwalniają gazów takich jak wodór, co minimalizuje zagrożenia dla środowiska związane z użytkowaniem wózka, a więc jest mile widziane przez klientów. Akumulatory litowo-jonowe oferują również inne dodatkowe korzyści w przypadku właściwego zastosowania, na przykład mniejszą ilość wymaganych czynności konserwacyjnych, niższe całkowite koszty akumulatora i ułatwione użytkowanie wózka dzięki możliwości doładowywania akumulatora w dowolnym momencie.

Aby dodatkowo wspierać klientów zorientowanych na redukcję emisji, Hyster Europe, w kilku swoich wózkach widłowych serii FT i XT ICE, oferuje również silniki spalinowe zgodne z normą emisji spalin Stage V, dzięki czemu są one bardziej przyjazne dla środowiska niż kiedykolwiek wcześniej.

Choć silniki spalinowe i akumulatory to ciągle główne źródła napędu wózków, w niektórych zastosowaniach, po zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury, ogniwa paliwowe mogą stanowić właściwszą opcję zasilania. Hyster Europe wraz z producentem ogniw paliwowych Nuvera opracowuje obecnie stosowne rozwiązania dla klientów z branży chemicznej.

  1. Wszyscy pragną „Big Data”

W nowoczesnym środowisku Logistyki 4.0, firmy coraz bardziej koncentrują się na rejestrowaniu i analizowaniu „dużych ilości szczegółowych danych” (Big Data) w celu optymalizacji działań operacyjnych.  Łańcuch dostaw branży chemicznej nie jest tu wyjątkiem. W branży, w której występuje wysoka konkurencja, a organizacje chcą bez przerwy wprowadzać innowacyjne rozwiązania, producenci często integrują swoje systemy operacyjne z technologią „blockchain” w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o obsługę materiałów, oznacza to, że istnieje większe zapotrzebowanie na dane do zasilania tych systemów.  Wielu klientów z branży farmaceutycznej, petrochemicznej i agrochemicznej korzysta z telematyki Hyster Tracker, dostarczającej niezbędnych danych na temat wydajności operatora, wykorzystania wózka, zużycia paliwa, lokalizacji floty i czasu przestojów.

Hyster Tracker umożliwia także wykrywanie, raportowanie i rejestrowanie zderzeń, a także oferuje możliwość śledzenia i skutecznego reagowania na kody błędów. Ponadto portal internetowy systemu umożliwia również sumowanie i analizę kosztów pojazdów floty, dając możliwość sprawdzenia rzeczywistego, całkowitego kosztu ich posiadania.

  1. Robotyzacja

Łańcuch dostaw produktów chemicznych często obsługuje dostawy surowców i produktów o znacznej wartości, tak więc redukcja szkód ma tu wysoki priorytet.  W rezultacie w branży tej coraz powszechniej stosuje się automatyzację w celu wyeliminowania „czynnika ludzkiego”. Przeprowadzone badania wykazały, że europejskie zakłady produkcyjne odznaczają się najwyższym zagęszczeniem robotów przemysłowych na świecie.****

Niedrogie rozwiązania robotyczne oferowane przez Hyster® mogą pomóc w automatyzacji operacji transportowych w łańcuchu dostaw branży chemicznej. Technologia „Driven by Balyo” łączy w sobie niezawodność pojazdów Hyster® takich jak wózki holujące, wózki z przeciwwagą obsługiwane z poziomu roboczego czy wózki do kompletacji zamówień z niskiej wysokości z robotycznymi systemami sterowania, zapewniającymi poprawę dokładności, skuteczności i redukcję szkód, gwarantującymi płynną obsługę linii produkcyjnych, przekładającą się na redukcję kosztów.

Systemy te umożliwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zapewniając całodobową obsługę operacji produkcyjnych.

  1. Ciągłe zmiany ceny ropy

Logistyka surowcowa jest z natury nieprzewidywalna, zaś ceny ropy naftowej to nieprzewidywalna zmienna, z którą trzeba się nieustannie zmagać.  Dlatego pewność obsługi materiałów jest tak ważna dla naszych klientów z sektora chemicznego.

Jedno jest pewne: nasi klienci z branży chemicznej mogą zawsze w pełni polegać na wózkach podnośnikowych Hyster® zapewniających stałe koszty operacyjne oraz niezmienną wydajność.  Co więcej, gdy parametry i potrzeby operacyjne ulegają zmianie, globalna sieć lokalnych dystrybutorów Hyster® jest w stanie zaoferować krótkoterminowy najem sprzętu, umożliwiający szybkie dostosowanie floty do bieżących potrzeb.  W przypadkach, kiedy koszty są jednym z głównych czynników branych pod uwagę w procesie decyzyjnym, ta elastyczność może pomóc organizacji w skuteczniejszym zarządzaniu wydatkami kapitałowymi.

Choć czynniki zewnętrzne zapewne pozostaną głównym źródłem kolejnych nowych wyzwań i niepewności w działaniach operacyjnych transportu bliskiego branży chemicznej, to Hyster® niezmiennie oferuje niezawodne rozwiązania zapewniające stabilność operacyjną oraz optymalizację działań w poszczególnych zastosowaniach na każdym etapie łańcucha dostaw.