Śródlądowe terminale kontenerowe stoją przed wieloma wyzwaniami. Należą do nich coraz większe zróżnicowanie ładunków, coraz większe ilości towarów, krótsze terminy i ograniczona przestrzeń.  Z myślą o zapewnieniu wsparcia wydajności procesów intralogistycznych w portach i terminalach firma Hyster Europe proponuje praktyczne rozwiązania, które pomagają przezwyciężyć dziesięć najbardziej typowych problemów, z którymi borykają się terminale lądowe.

  1. Obsługa kontenerów na drugim torze

– Dla terminali śródlądowych przyjmujących i rozsyłających kontenery w transporcie kolejowym problem stanowić może pobieranie kontenerów z drugiego toru, zwłaszcza w przypadku gdy na pierwszym torze stoją wagony z niestandardowo wysokimi kontenerami – wyjaśnia Mark Nailer dyrektor ds. branży w Hyster Europe.  – Aby zredukować ryzyko uszkodzeń i wspomóc wydajność możemy postarać się o zapewnienie niezakłóconej widoczności kontenerów i ładunków Intermodalnych na 2. torze .

Hyster – producent sprzętu do transportu bliskiego – opracował w niedawnym czasie nowe rozwiązanie. Jest nim „podwieszana” konstrukcja kabiny z możliwością unoszenia w wózkach Hyster® ReachStacker RS46, zapewniająca lepszą widoczność drugiego toru. Dzięki temu rozwiązaniu rośnie wydajność pracy, w grafiku nie pojawiają się opóźnienia, czynności operacyjne są bardziej wydajne, a koszt obsługi w przeliczeniu na kontener niższy.

  1. Przeładunek pustych kontenerów na obszarach o ograniczonej wysokości

Na terenie terminali śródlądowych znajdują się konstrukcje takie, jak mosty czy inne przeszkody. Taki teren może być źródłem ograniczeń dla ruchu wózków do obsługi pustych kontenerów, których maszt ma typowo ponad 10 metrów wysokości.

– Wiemy, że na terenie terminali lądowych puste kontenery muszą być często przenoszone przez obszary o ograniczonej wysokości, a terminale muszą się postarać o zapewnienie takiej możliwości – mówi Mark Nailer. – Dlatego też, wiedząc o ograniczeniu wysokości 5,4 m, do wózków Hyster® do obsługi pustych kontenerów opracowaliśmy nowy, 3-stopniowy maszt z opcją pełnego odchylania, który umożliwia przewożenie kontenera przez obszar o ograniczonej wysokości, utrzymując jednocześnie zdolność podnoszenia kontenerów na wysokość nawet 18,8 m.

  1. Wysoki poziom hałasu podczas chwytania kontenerów

Choć silniki wózków do obsługi kontenerów są cichsze niż kiedykolwiek dotąd, to jedną z najgłośniejszych czynności wykonywanych na terenie terminali kontenerowych pozostaje kładzenie chwytni na pustym kontenerze.

– Jako że wiele z terminali śródlądowych znajduje się w pobliżu obszarów mieszkalnych, wysoki poziom hałasu może wiązać się z koniecznością skrócenia godzin pracy, tak aby prace nie zakłócały spokoju – informuje Nailer. – Skrócenie czasu pracy może oznaczać znaczną redukcję wydajności produkcyjnej.

W ostatnim czasie firma Hyster wdrożyła system umożliwiający ciche umieszczanie chwytni na kontenerze, dzięki czemu udało się obniżyć emisję hałasu, a w przypadku wielu klientów używających systemu, wynegocjować dłuższe godziny pracy. Kontrola prędkości odkładania podnośnika kontenerowego minimalizuje hałas podczas zaczepiania kontenera i jest ponadto wspomagana przez dodatkowe okładziny w punktach stycznych kontenera.

  1. Niska wydajność obsługi podwójnych kontenerów chłodniczych

Podczas przeładunku kontenerów z agregatem chłodniczym znajdującym z boku kontenera dochodziło zwykle do przesunięcia środka ciężkości.  Z tego powodu operator wózka do obsługi pustych kontenerów był zmuszony do częstej obsługi dwóch kontenerów jednocześnie, z agregatem chłodniczym po przeciwnych stronach.

– Z myślą o wyjściu naprzeciw tym potrzebom wprowadziliśmy nowy produkt Hyster® do zastosowań w portach śródlądowych. Produkt ten umożliwia przeładunek podwójnych 12-metrowych kontenerów z agregatem chłodniczym po tej samej stronie – wyjaśnia Nailer. Nowy Hyster® H11XM-ECD8 cechuje również 11-tonowy udźwig oraz elastyczność i wydajność, dzięki czemu terminale mogą liczyć na redukcję kosztów przeładunku w przeliczeniu na kontener.

  1. Utrudniony dostęp w celu naprawy, kontroli i czyszczenia

Typowo terminale posiadają własne warsztaty, w których przeprowadza się inspekcję, konserwację i naprawy kontenerów.  Wyzwaniem jest właściwe ustawienie kontenera, tak aby uzyskać do niego odpowiedni dostęp, który umożliwi przeprowadzenie tychże czynności.

Dzięki specjalnemu narzędziu obracającemu do kontenerów, montowanemu w wózkach Hyster® do ciężkich zastosowań, warsztaty kontenerowe dysponują teraz opcją prostego i wydajnego prowadzenia napraw i konserwacji.  Oznacza to, że wwiezienie 12-metrowego kontenera do warsztatu i ustawienie go w pożądanej pozycji jest teraz łatwiejsze.  Obróciwszy kontener wzdłużnie można go z powodzeniem umieścić wewnątrz warsztatu, nawet przy niezbyt szerokich drzwiach wejściowych. Dzięki narzędziu obracającemu do kontenerów inżynierowie wykonujący naprawy na stojąco mają dostęp do kontenera pod różnym kątem, a ich praca jest prostsza.

  1. Efektywna zmiana pomiędzy różnymi typami ładunków

Terminale śródlądowe nie zajmują się tylko przeładunkiem kontenerów. Niejednokrotnie na ich terenie następuję załadunek i rozładunek statków.

– Posiadanie wózków z łatwo wymienialnym osprzętem czołowym to ważna cecha, która pozwala uniknąć „upychania” ładunków na samochody ciężarowe, które w innym wypadku musiałyby długo czekać na możliwość załadunku – wyjaśnia Nailer, dodając że operatorzy wózków Hyster®ReachStacker z opcjonalnym urządzeniem do zmiany osprzętu mogą w prosty i wygodny sposób przechodzić od przeładunku kontenerów do załadunku naczep samochodów ciężarowych czy przeładunku metalowych zwojów, odbywającego się z użyciem haka ładunkowego.

W przypadku towarów sypkich rozładowywanych z kei rzecznej czy nabrzeża kanału operatorzy muszą zmieniać osprzęt, aby przechodzić z manipulowania zwojami papieru do przeładunku drewna, metali czy innych materiałów.

– Nowa wersja wózków widłowych Hyster® H8-16XM daje właśnie takie możliwości – mówi Nailer. – Wózki są wyposażone w hydrauliczne szybkozłącza, umożliwiające zmianę osprzętu z zacisków na widły i inne narzędzia, przy czym narzędzia nie zakłócają widoczności operatora na widły czy ładunek. W przypadku towarów narażonych na uszkodzenia, np. zwojów papieru, funkcja powrotu do ustalonego przechylenia umożliwia równe odkładanie zwojów na płaszczyźnie, redukując uszkodzenia krawędzi.

  1. Załadunek kontenerów ciężkimi, niestandardowymi ładunkami i ich rozładowywanie

Najbardziej dogodnym i wygodnym sposobem na transport ciężkich lub niestandardowych ładunków do lub na zewnątrz kontenera byłoby użycie wózka podnośnikowego z przeciwwagą. Jednak w przypadku trudnych intralogistycznych czynności portowych wykorzystanie tego sprzętu mogłoby się okazać utrudnione ze względu na ograniczenia wysokości kontenera.

Problem ten przezwyciężyć można dzięki możliwości zastosowania opcji obniżonej kabiny w wózkach podnośnikowych Hyster®, obsługujących ładunki do 9 ton, które oferuje dobrą widoczność na ładunek i obszar roboczy. Dodatkowo zastosować można opcjonalne kamery i oświetlenie, wspierające szybkie i dokładne wykonywanie czynności przeładunkowych wewnątrz kontenerów czy naczep.

  1. Czas przewiezienia do magazynu lub środka transportu

Dla prędkości i wydajności portowych czynności logistycznych czas odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w przypadku rozładowywania i załadowywania naczep z plandeką. Idealnym wózkiem do tego typu prac wykonywanych na terenie terminala lądowego okazuje się wózek podnośnikowy 3-3.5T z niezawodnej serii Hyster® Fortens®.

Towary paletyzowane można teraz przeładowywać szybciej dzięki zastosowaniu osprzętu do przeładunku kilku palet jednocześnie.  Metoda ta potrafi zaoszczędzić sporo czasu, a w niektórych zastosowaniach ograniczyć liczbę wykorzystywanych wózków i kierowców.  Dla przykładu osprzęt do jednoczesnej obsługi kilku palet (2, 4 lub 6 palet) można zastosować w przypadku przeładunku napojów. Ładunki te są paletyzowane i typowo ważą około 1 tonę.

  1. Krótkie cykle transportu bezpośredniego

Wydajność logistyki śródlądowej zależy w dużej mierze od czasu spędzonego przez samochody ciężarowe w drodze. Wybór transportu bezpośredniego jako metody transportu pomaga w szybkiej realizacji napiętych terminów, jednak stanowi wyzwanie dla kierowców, ponieważ są zmuszeni pracować w ciągłym pośpiechu. Szybkie, wydajne działanie jest podstawą.

Dlatego też w redukcji czasu cykli roboczych pomóc może wykorzystanie wózków paletowych z miejscem dla operatora Hyster® RP2.0-2.5N, z możliwością wyposażenia w widły o podwójnej długości. Wózki te sprawdzają się idealnie w rozładunku samochodów ciężarowych w dokach magazynowych. W odróżnieniu od wózka z podestem, na którym stoi operator, w przypadku tych wózków kierujący może zająć pozycję siedzącą lub zmienić ją za użyciem przycisku na półstojącą, dzięki czemu wykonuje swoją pracę w wygodny i wydajny sposób.

Podobnie do optymalizacji rozładunku i załadunku pojazdów przyczynić się mogą wózki paletowe z miejscem dla operatora, takie jak np. Hyster® P2.0S.  Gdy prace są wykonywane na terenie stref załadunkowych kompaktowe podwozie jest kluczową cechą konstrukcji. Natomiast regulowanie prędkości, układ kierowniczy i zwiększony promień skrętu ramienia sterującego usprawniają transport palet zarówno na krótkich, jak i długich dystansach.

  1. Wydajne zarządzanie aktywami

– Działalność terminali lądowych jest często złożona i wielopłaszczyznowa oraz wiąże się z koniecznością zarządzania liczebną flotą – informuje Nailer.  – Dobrym sposobem na możliwość kontrolowania kosztów i zwiększania wydajności działań podejmowanych na terenie terminali lądowych jest zastosowanie systemu do zarządzania flotą i systemu telematycznego.

System Hyster Tracker pomaga m.in. przedsiębiorstwom zwiększyć odpowiedzialność operatorów, zmniejszyć szkody wywołane zderzeniami oraz przestoje, jak również lepiej zarządzać nadmiernie lub zbyt mało użytkowanym sprzętem.