Co łączy system fotowoltaiczny na dachu w naszym zakładzie produkcyjnym w Achim (północne Niemcy), elektrociepłownie działające bez węgla i energii jądrowej oraz maszyny budowlane z silnikami elektrycznymi, które działają bezemisyjnie? Wszystkie są wyrazem trwałości w praktyce zrównoważonego rozwoju w Zeppelin!

Prowadzenie działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, długofalowy wkład w ochronę środowiska i naszego społeczeństwa w naturalny sposób dociera do pracowników Zeppelin. Nie uważamy, aby zaangażowanie społeczne i środowiskowe było jedynie obowiązkiem, ale raczej zasadniczą podstawą naszego zrównoważonego rozwoju, naszej atrakcyjności, jako pracodawcy, a także fundamentem naszego sukcesu gospodarczego. Żyjemy zgodnie z naszymi wartościami; wartości, które kształtują naszą tożsamość, jako firma założona przez fundację i naszej historii.

Korzystamy z zasobów w sposób odpowiedzialny w naszym codziennym środowisku pracy i – wraz z naszym partnerem produkcyjnym Caterpillar – przyczyniamy się do rozwoju nowych i ulepszonych energooszczędnych i przyjaznych dla klimatu produktów i usług.

Ogniwa solarne na dachu

Na przykład, byliśmy w stanie zaspokoić większość zapotrzebowania na energię w naszym zakładzie w Achim dzięki naszemu bezemisyjnemu zasilaniu z zainstalowanego tam systemu fotowoltaicznego. Projekt pilotażowy toruje drogę do uruchomienia kolejnych systemów fotowoltaicznych i stanowi kamień milowy na naszej drodze do zostania firmą neutralną pod względem emisji CO2 do 2030 r. Kompleksowe systemy zarządzania energią, środowiskiem i BHP, które są certyfikowane zgodnie z normami DIN EN ISO, zostały już wdrożone w wielu spółkach grupy i są stopniowo rozszerzane na inne.

Certyfikowana energia „Blauer Strom” z elektrociepłowni

Czy wiesz, co oznacza termin „Blauer Strom”? Odnosi się do certyfikatu wydanego z inicjatywy tej samej nazwy przez niemieckie stowarzyszenie CHP Bundesverband Kraft-Wärme-Koppelung e.V.

W 2017 roku firma Zeppelin Power Systems stała się jedną z pierwszych firm, które otrzymały certyfikat, który jest przyznawany tylko wysoko wydajnym systemom, które nie wykorzystują węgla ani energii jądrowej do produkcji energii elektrycznej. Firma otrzymała certyfikat za elektrociepłownie (elektrociepłownię CHP).

Alternatywne napędy oraz przyjazne dla środowiska maszyny i urządzenia

Klienci coraz częściej szukają alternatywnych napędów; Zeppelin i Caterpillar oferują szeroką gamę rozwiązań spełniających to zapotrzebowanie, takich jak koparki elektryczne do przeładunku materiałów ładowane za pośrednictwem kabla zasilającego lub minikoparki jako rozwiązania hybrydowe z silnikiem wysokoprężnym. Ładowane za pomocą kabli MH22 i MH24 bezemisyjne, elektryczne koparki przeładunkowe, które zostały opracowane wyłącznie na rynek niemiecki w ścisłej współpracy Zeppelin i Caterpillar, są szczególnie dobrym przykładem innowacji w tej dziedzinie. Oprócz korzyści środowiskowych wynikających z korzystania z tych maszyn, koszty operacyjne można również znacznie zmniejszyć dzięki wyeliminowaniu silnika spalinowego, zużyciu paliwa i wynikającemu z tego ograniczeniu nakładów na konserwację i naprawy.

Zeppelin oferuje wiele różnych modeli zgodnych z normą emisji spalin  w UE Stage V, jako alternatywne opcje dla obszarów, w których stosowane są konwencjonalne silniki spalinowe. Na przykład, Zeppelin Rental oferuje szeroki zakres rozwiązań do pracy w strefach wrażliwych dla środowiska, takich jak obszary ochrony wód, poprzez swój program wynajmu ecoRent.

Członkostwo w UN Global Compact jako wskaźnik odpowiedzialności korporacyjnej

Zeppelin żyje swoimi wartościami i uznaje dziesięć zasad UN Global Compact, które obejmują kwestie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. Grupa Zeppelin dowiodła swojego zaangażowania w odpowiedzialność korporacyjną, dołączając do UN Global Compact w grudniu 2016 r.

Aby móc stale doskonalić się oraz mierzyć i ilustrować nasze zaangażowanie i rozwój w tych obszarach, zdefiniowaliśmy kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które są rejestrowane od 2016 r. Regularnie wyznaczane są nowe cele, abyśmy mogli stale ulepszać i podjąć odpowiednie środki, aby osiągnąć cele, a cele te są również regularnie przeglądane. Szczegółowo opisujemy nasz rozwój w corocznym raporcie postępu UN Global Compact.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach Zeppelin w dziedzinie zrównoważonego rozwoju?

Zapoznaj się z raportem postępu UN Global Compact!

Sustainability in the Zeppelin Group (includes Zeppelin Group UN Global Compact progress report)

General information on the UN Global Compact

Global Compact Network Germany

Caterpillar’s commitment to sustainability