Dlaczego Zeppelin Group prowadzi laboratorium dla nowych pomysłów biznesowych? Czy ma to coś wspólnego z klasycznymi badaniami i rozwojem?

Co to znaczy prowadzić otwartą przestrzeń dla innowacji?

Zarówno dla współpracowników, jak i dla firm partnerskich z branży budowlanej, a nawet dla konkurentów rynkowych, którzy zdali sobie sprawę, że wyzwania związane z cyfryzacją mogą być stawiane tylko wspólnie, Z Lab w Berlinie stało się ważnym punktem odniesienia. Nad udzielaniem właściwych odpowiedzi na zadane pytania pracuje bardzo zaangażowany zespół. By poznać więcej szczegółów, rozmawialiśmy z Wulfem Bickenbach, dyrektorem New Digital Ventures.

Wulf Bickenbach

Jak doszło do powstania Z Lab?

Z Lab GmbH; Z Lab w wersji skróconej, powstała w 2016 roku w wyniku procesu strategicznego Grupy. W ramach nowych, innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań produktowych dla branży budowlanej, zasadniczym celem Z Lab jest opracowywanie nowych modeli biznesowych i wprowadzanie ich na rynek jako niezależnych firm. Celem jest otwarcie nowych obszarów działalności i wykorzystanie potencjału rynkowego Grupy Zeppelin. Rozszerzenie istniejącej „tradycyjnej” działalności firmy Zeppelin wynika ze wspólnej inicjatywy prezesa zarządu Petera Gerstmanna i CDO Wolfganga Hahnenberga i opiera się na decyzji Rady Nadzorczej Zeppelin.

Jakie nowe modele biznesowe firma Z Lab opracowała do tej pory?

klickrent był pierwszym nowym modelem biznesowym, który narodził się jeszcze przed powstaniem Z Lab. Opierał się on na wynikach tak zwanego „podejścia koszmarnego konkurenta”, które zostało przeprowadzone przez wszystkie strategiczne jednostki biznesowe w ramach inicjatywy strategicznej obejmującej całą Grupę.

Ideą, pierwotnie opracowaną przez strategiczną jednostkę biznesową Rental, było zbudowanie wspólnej platformy dla maszyn i urządzeń budowlanych, która miałaby konkurować z naszą własną, istniejącą działalnością w zakresie wynajmu. Szybko jednak okazało się, że nie jest to rozwiązanie trwałe.

W związku z tym nie zrezygnowano z pomysłu na biznes, ale zmodyfikowano model. Około 4.000 najemców sprzętu budowlanego w Niemczech i duża liczba potencjalnych klientów została podłączona do platformy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dziś, w 2020 r., pięć lat po jego uruchomieniu, klickrent znajduje się na ambitnej ścieżce wzrostu dzięki ciągłej ewolucji i już teraz generuje sprzedaż w milionach. Oprócz klickrentu, w portfolio Z Lab znajdują się jeszcze cztery nowe przedsięwzięcia na różnych etapach rozwoju (na początku 2020 r.).

Z klickcheckiem mówimy o innym produkcie, który koncentruje się na branży wynajmu. Chodzi o aplikację na smartfony, za pomocą której można udokumentować stan sprzętu budowlanego. Już w pierwszym półroczu działalności klickcheck był w stanie pozyskać kilku kluczowych klientów, w tym kilku konkurentów Zeppelin Rental – fakt ten niewątpliwie podkreśla sukces Z Lab w wykorzystywaniu nowego potencjału rynkowego.

zamics, trzecie przedsięwzięcie, oferuje produkt, który umożliwia firmom budowlanym zarządzanie kompletnym sprzętem w swojej puli online. Ponadto mogą one sprawdzać w czasie rzeczywistym, na którym placu budowy znajdują się obecnie ich maszyny lub narzędzia. Ponadto mogą one w sposób cyfrowy dodawać istotne dane, takie jak dostępność lub daty kontroli swoich urządzeń.

Z Lab opracowało pierwsze elektroniczne systemy zamknięć do specjalnego zastosowania na budowach pod marką akii w 2019 roku. akii jest używany z kabinami i drzwiami budowlanymi na budowach. Czyniąc ze smartfona klucz elektroniczny, akii sprawia, że zarządzanie kluczami fizycznymi jest czasochłonne i kosztowne.

Najnowszy projekt Z Lab ma roboczy tytuł „ZmartDocu”. Jak można się domyślić po nazwie, chodzi tu o cyfrową i inteligentną dokumentację procesów budowlanych. Dla prototypu, który ma być testowany na pierwszej budowie, dokumentacja obróbki mokrego betonu została zdigitalizowana. Po raz pierwszy firma Z Lab nawiązała ścisłą współpracę ze stowarzyszeniem, które zapewnia bliskość z użytkownikiem końcowym podczas całego procesu opracowywania projektu, ponieważ stowarzyszenie zapewnia bezpośredni dostęp i kontakt z jego członkami.

Jakie są plany Z Lab na przyszłość?

Wszystkie nowe przedsięwzięcia pod dachem Z Lab korzystają z doświadczeń istniejących projektów, ale także z doświadczeń tych, które zawiodły. Tak więc Z Lab ma swoją własną krzywą ciągłego uczenia się – tak jak każdy start-up. Obecnie przygotowujemy spin-off i finansowanie wzrostu dwóch pierwszych przedsięwzięć. Równolegle rozbudowujemy funkcję Z Lab jako pomostu pomiędzy Grupą Zeppelin a sceną IT tech i startupów, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest aktywne kreowanie cyfrowej przyszłości branży budowlanej – krok po kroku.