SCHEUERLE | RBTS

System transportu łopat wirnika

Zapytaj o produkt

Producent:
Kategorie: ,

Opis

System transportu łopat wirnika firmy TII SCHEUERLE transportuje wszystkie dostępne na rynku typy łopat wirnika bezpiecznie i ekonomicznie do miejsca przeznaczenia. Kombinacja z jednostką prowadzącą nadaje się idealnie do transportu ciężkich, bardzo długich łopat wirnika. System będzie w stanie pomieścić także kolejne generacje łopat wirników o jeszcze większych wymiarach, co potwierdzi jego przydatność w przyszłości. System transportu łopat wirnika składa się z 2-osiowego wózka jeepa, urządzenia do swobodnego obracania z adapterem korzeniowym oraz 4-osiowej przyczepy jako jednostki ciągnącej lub opcjonalnie dostępnego urządzenia do swobodnego obracania, które jest bezpośrednio podłączone do ciągnika oraz jednostki ciągnącej. Przy pustych przejazdach jednostka ciągnąca jest dołączana bezpośrednio do urządzenia wolnoobrotowego i tym samym nie spełnia dopuszczalnej długości zestawu 16,5 m.

Korzyści dla użytkownika, gdy postawi na TII SCHEUERLE RBTS:

 • Transport wszystkich popularnych typów łopat wirnika
 • Urządzenie ważące do określenia punktu ciężkości
 • System przyszłościowy, nadający się również dla kolejnych, dłuższych łopat wirnika
 • Wszystkie funkcje mogą być bezpiecznie i ergonomicznie sterowane za pomocą pilota radiowego
 • Większe bezpieczeństwo podczas transportu dzięki precyzyjnemu ustawieniu punktu ciężkości za pomocą wózka przesuwnego

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: