PLPM 1.0

Zwane również wózkami jezdniowymi wysokiego podnoszenia łączą w sobie zwrotność ręcznego wózka paletowego z funkcją podnoszenia oferowaną przez stół podnoszący. Wyposażone w
stabilizatory, które dotykają podłogi, gdy wysokość podnoszenia przekroczy 400 mm.

Zapytaj o produkt

Opis

Ręczny wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym

  • Obsługa: manualna
  • Udźwig nominalny: 1000 kg
  • Koła: poliuretan
  • Wymiary wideł: 50/160/1150 mm
  • Automatyczna blokada podłogi, aktywuje się w podniesionej pozycji
  • 3-pozycyjny uchwyt sterujący (podnoszenie, neutralny, dolna pozycja)

Zapraszamy do kontaktu


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: