GMK5250XL-1

Wysięgnik 78, 5 m wysięgnik Twin-Lock
Odchylenie 18 m z wysięgnikiem i/lub końcówkami do wysięgników o maksymalnej długości 34 m i przesunięciu do 50°.System obsługi CCS z trybem konfiguratora wysięgnika i zmiennym pozycjonowaniem wysięgnika MAXbase.
Niezależne zawieszenie MEGATRAK z układem kierowniczym wszystkich kół.
Silnik Mercedes OM471LA Tier 4f/ Euromot 5 z 16-biegową skrzynią biegów Mercedes G280.
Możliwość transportu do 21t na żurawiu z wysięgnikiem umieszczonym z przodu.
Korzyści logistyczne dzięki wymiennym elementom przeciwwagi i samonapinającemu się wciągnikowi pomocniczemu.

Zapytaj o produkt

Producent:
Kategorie: ,
Zastosowanie:

Opis

GMK5250XL-1  najdłuższy wysięgnik na 5 osiach

Dzięki najdłuższemu wysięgnikowi i dużej wydajności w połączeniu z niewielkimi rozmiarami i doskonałą zwrotnością nowy GMK5250XL-1 przekracza kolejne granice. Konstrukcja pojedynczego silnika Grove z najnowszymi poziomami emisji spalin obniża koszty operacyjne dzięki 30% niższemu zużyciu oleju napędowego w porównaniu z modelami poprzedniej generacji.

 • Udźwig max.: 250t
 • Całkowita waga brutto: 60000kg
 • Długość wysięgnika głównego: 78.5m
 • Max. wysokość podnoszenia: 109m

Zapraszamy do kontaktu


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: