RT9150E

Grove RT9150E to najmocniejszy żuraw terenowy produkowany w fabryce w Shady Grove.

Zapytaj o produkt

Producent:
Kategorie: ,
Zastosowanie:

Opis

Grove RT9150E to najmocniejszy żuraw terenowy produkowany w amerykańskiej fabryce w Shady Grove w Pensylwanii. Użytkownik może wykorzystać maksymalny udźwig rzędu 135t i wysięgnik główny długości 60m. Łączna wysokość pracy po zamontowaniu wysięgników dodatkowych to 95,3m. Ze względu na długość wysięgnika zastosowano system teleskopowania z żurawiu GMK – system TWIN-LOCK™, obniżający znacznie wagę samego teleskopu. Do transportu z maszyny można zdemontować przednie i tyle podpory. Żuraw napędzany jest przez silnik Cummins o mocy 239kW.

Model: RT9150E
Udźwig maksymalny 135 t
Wysokość podnoszenia 60 m
Długość wysięgnika dodatkowego 11 m - 18 m
Maksymalna wysokość 95,3 m
Ciężar pojazdu 87788 kg
Długość całkowita 15548 kg
Szerokość 3797 mm
Maksymalny rozstaw podpór 8484 mm
Silnik Cummins QSL 8,3L
Moc 239 kW
Transmisja Rangeshift
Napęd/sterowanie 4x4

Zapraszamy do kontaktu


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: