RT9130E-2

Grove RT9130E-2 to jeden z dwóch największych żurawi terenowych Grove o maksymalnym udźwigu 120t.

Zapytaj o produkt

Producent:
Kategorie: ,
Zastosowanie:

Opis

Grove RT9130E-2 to jeden z najmocniejszych żurawi terenowych, 2-osiowych na świecie. Posiada maksymalny udźwig 120t a na wysokości 10m może podnieść ponad 26t. Wysięgnik MEGAFORM™ minimalizuje wagę wysięgnika i zwiększa udźwigi. Wysięgnik główny żurawia RT5130E-2 ma długość 48,8m a po zamontowaniu wysięgników dodatkowych użytkownik może pracować do maksymalnej wysokości 85m. Procesy logistyczne ułatwi z pewnością możliwość demontażu przednich i tylnych podpór, jak i przecwiwagi oraz dodatkowej wciągarki. Bez pomocy drugiej maszyny można zdemontować 29-tonowy ciężar.

Model: RT9130E-2
Udźwig maksymalny 120 t
Wysokość podnoszenia 48,8 m
Długość wysięgnika dodatkowego 11 m - 18 m
Maksymalna wysokość 85 m
Ciężar pojazdu 79460 kg
Długość całkowita 16492 mm
Szerokość 3797 mm
Maksymalny rozstaw podpór 6858
Silnik Cummins QSL 8,3L
Moc 239 kW
Transmisja Powershift
Napęd/sterowanie 4x4

Zapraszamy do kontaktu


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą: