Wspólnie mamy wpływ na środowisko

Manitou, jako pierwsze spośród producentów ujawniło dane dot. Zużycia paliwa własnych maszyn. Dziś wspiera wprowadzenie norm dla całej branży. 

Jaki mamy cel? Udostępnić użytkownikom kluczowe dane dla podjęcia decyzji o zakupie, jako że stanowią one 1/3 całkowitego kosztu posiadania.

Nasz priorytet: wydajność energetyczna

W przeciwieństwie do sektora samochodowego sektor maszyn do transportu wewnętrznego nie jest objęty precyzyjną normalizacją. Dlatego wprowadziliśmy wewnętrzny protokół z myślą o informowaniu użytkowników o stopniu zużycia paliwa przez maszyny Manitou. Aby podawane informacje były pewne, zrozumiałe i transparentne, przedstawiane dane są weryfikowane przez uznaną zewnętrzną instytucję.

W celu uwiarygodnienia celów przyjętych przez Grupę w zakresie zużycia paliwa oraz wyjścia poza zwyczajowy zakres udostępniania informacji przyjęty w branży, postanowiliśmy wprowadzić zasadę potwierdzania naszych procedur przez uznaną instytucję zewnętrzną*.

Obecnie zabiegamy o wprowadzenie tego podejścia na szczeblu europejskim, aby cała branża przeprowadzała testy zużycia w identyczny sposób.
UTAC* przeprowadziło audyt w celu sprawdzenia, czy wykonywane próby są zgodnie z procedurą (zastosowane cykle, metody pomiaru, kompetencje wewnętrzne itd.).

01 POMIAR
Pomiary zużycia dokonywane są w oparciu o reprezentatywne sposoby wykorzystania urządzeń transportu wewnętrznego. Nasze protokoły oparte są na siedmioletnim doświadczeniu w zakresie testów zużycia, obserwacji terenowych i dzielenia się wiedzą z klientami.
02 INFORMOWANIE

W celu informowania o zużyciu paliwa i emisjach zanieczyszczeń przez nasze maszyny, opracowaliśmy odpowiednie narzędzia informowania i uświadamiania użytkowników (etykiety na maszynach, przeliczniki itp.).

03 WSPIERANIE

Grupa Manitou zapewnia wsparcie w zmniejszaniu zużycia paliwa przez maszyny, aby w efekcie osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla.

04 ULEPSZANIE

Manitou Group wprowadza innowacje, aby zaoferować Państwu rozwiązania bezpieczne, wydajne i trwałe przez cały cykl eksploatacji maszyny.


Całkowity koszt posiadania (TCO)

Czy na pewno znasz całkowity koszt posiadania swojego sprzętu? 

Manitou Group, to pierwszy producent, który zaoferował właścicielom i użytkownikom maszyn tak szeroką transparentność informacji. 

Wiemy, jak ważna dla użytkowników maszyn jest znajomość kosztów i ich kontrola.

Czym jest TCO?

TCO (Total Cost of Ownership) to całkowity koszt posiadania mienia, bardziej powszechnie nazywany kosztem użytkowania. Wskaźnik ten uwzględnia nie tylko koszty stałe (zakup, odsetki, najem, wartość resztkową itp.), ale także wszystkie koszty zmienne (konserwacje, szkolenia użytkowników itp.) związane z użytkowaniem maszyny.

Poprawa TCO maszyn Manitou

Całkowity koszt posiadania stanowi istotne wyzwanie dla Manitou Group. Dla producenta ważne są innowacyjne i coraz bezpieczniejsze dla środowiska maszyny oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb użytkowników w celu obniżenia TCO.
Możesz to osiągnąć przez nasze innowacje w zakresie maszyn takie jak proporcjonalne sterowanie prędkością obrotową silnika, czyli dostosowanie prędkość silnika do potrzeb, w celu uniknięcia nadmiernego zużycia paliwa.

01 Stop&Go
Silnik zatrzymuje się, gdy praca na biegu jałowym trwa dłużej niż 1 minutę. Zapewnia mniejsze zużycie, do -30% na maszynach budowlanych. Wydłużenie żywotności maszyny. Wydłużenie okresów między czynnościami konserwacyjnymi (zmiana płynów itp.) Wpływ na metody konserwacji i wartość przy odsprzedaży
02 Tryb eko
To elektroniczna regulacja przekładni hydrostatycznej do poziomu „koniecznego”. Polega na optymalizacji prędkości obrotowej silnika przy zachowaniu prędkości jazdy. W zależności od modelu maszyny tryb eko działa tylko na przekładnię lub na przekładnię i układ hydrauliczny
03 Zmniejszenie pojemności
Redukcja pojemności skokowej silnika bez wpływu na jego moc dla poprawienia efektywności energetycznej i wydajności silnika.
04 Układ regulowanej wentylacji
regulacja prędkości obrotowej wentylatora w zależności od temperatury silnika: Redukcja zużycia o 4%.
05 Umowa serwisowa
i korzystanie z wykwalifikowanego autoryzowanego serwisu sprzyja wyższej wartości sprzętu w momencie odsprzedaży. Użycie oryginalnych części zamiennych gwarantuje zgodność ze standardami producenta, utrzymanie wydajności maszyny oraz wyższą wartość sprzętu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Umów się na konsultacje wideo lub napisz do nas

 


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Wypełniając niniejszy formularz, zgadzam się na wykorzystywanie podanych przeze mnie danych osobowych firmie Zeppelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, gmina Nadarzyn (05-830), przy ul. Klonowej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000148847, NIP 5213224223, REGON: 015292070, (zwanym dalej "Zeppelin"),w celu prowadzenia ankiet i statystyk handlowych, wysyłania wiadomości biznesowych i zaproszeń na imprezy organizowane przez Zeppelin, w tym wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną.

  Podanie danych osobowych jest przeze mnie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być np. Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Mam prawo wycofania mojej zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania mojej zgody.

  Mam prawo żądania od Zeppelin dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. Mam także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zaznaczając odpowiednie pola poniżej wyrażam także zgodę na:

  Otrzymywanie od spółki Zeppelin informacji o jej nowych usługach, informacji produktowych i marketingowych drogą:

  Konsultacje wideo
  Konsultacje wideo
  Zamknij okno